бутон за социални мрежи


„Радистрой  49” ЕООД  извършва изграждане и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти.

"Радистрой 49" ЕООД е член на Българската строителна камара. Фирмата извършва строителни дейности в страната  с  командировъчни екипи. “Радистрой 49” ЕООД непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел максимално задоволяване изискванията на съвременното строителство. “Радистрой 49” ЕООД реагира гъвкаво на пазарните очаквания и прилага най-новите технологии и материали в строителството.

"Радистрой 49" ЕООД е регистрирана в камарата на строителите - ПЪРВА ГРУПА: строежи от високо строителство, жилищно, обществено - обслужващо, промишлено. Четвърта и пета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС: ПЕТА ГРУПА: събаряне и разрушаване, земни работи, строителство на жилищни и нежилищни сгради, покривни работи, полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне.

 

 


Политика на фирмата е гарантиране на качеството чрез постоянен

контрол и отговорност.